Rommelmarkt Ieperman

Publiciteit

Een rommelmarkt kan enkel maar in zijn opzet slagen als er enerzijds veel standhouders zijn, en anderzijds veel bezoekers. Enkel dan zijn standhouders tevreden met hun verkoop, en bezoekers tevreden met hun vondsten. Een goede publiciteit is dus belangrijk!

Wij verzorgen de verspreiding van publiciteit d.m.v. flyers en affiches, Facebook, en de aankondiging op tal van websites (zie hieronder). Ook u kan ons daarbij helpen door zelf een affiche op te hangen, flyers te verspreiden, en onze Facebook-pagina te delen. Hieronder vindt u eveneens de meest recente flyer die u desgewenst kan downloaden en afdrukken.

Hieronder vind je per jaar een archief van weblinks naar websites waar we momenteel en in het verleden onze rommelmarkten hebben aangekondigd. Deze links worden geregeld aangevuld. Bij rommelmarkten die al voorbij zijn is het mogelijk dat deze na verloop van tijd niet meer werken.